Shkarko libra

Autori ishte pajtuare me 1 korrik 1999 nga Kisha Ndihmese Norvegjeze (NCA) dhe Kombet e Bashkuara, Komisionari  i Lartë për Refugjat (UNHCR) si një koordinues për një program urgjent “Heqja e organeve te njerëzve nga puset ” e cila zgjati për 8 muaj.

 

Për shkak te nxitjes nga shokët unë u ktheva ne Kosovë dhe fillova procedurat e kërkimit për të shkruar një libër rreth trupave të gjetur në pusa në të gjithë Kosovën. Në 2005 “Dødsbrønnene I Kosovo” (Kosovë: Vdekja në pusa) ishte botuar nga Sypress Forlag, Norvegji.

 

Në  2006 unë isha i ftuar nga shokët në Kosovë për të shkruar edhe një libër tjetër rreth Kosovës. Unë u pajtova për ta bërë edhe një libër, kur unë pashë se 7 vjet pas luftës asgjë nuk kishte bërë edhe një libër, kur unë pashë se 7 vjet pas luftës asgjë nuk kishte bërë UN/UNMIK për të vërtetuar përafërsisht rreth 400 varre masive të regjistruara nga Gjykata Ndërkombëtare e Krimeve në Hagë dhe e dërguar ne UN. Këshilli i Sigurimeve në Nju Jork në Nëntor të 1999. i ka marrë 4 vjet për të kompletuar librin e dytë që ishte publikuar ne 2010 nga Sypress Forlag, Norvegji.

 

Botimi Anglisht ÇFARË NDODHI NË KOSOVË? :
Click here to download    (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Botimi Anglisht Kosovo PUSET E VDEKJES NË KOSOVË :
Click here to download   (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Botimi Serbisht ÇFARË NDODHI NË KOSOVË? :
Click here to download   (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Botimi Serbisht PUSET E VDEKJES NË KOSOVË :
Click here to download   (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Botimi Shqip ÇFARË NDODHI NË KOSOVË? :
Click here to download   (Kliko këtu për ta shkarkuar)

Botimi Shqip PUSET E VDEKJES NË KOSOVË :

Click here to download   (Kliko këtu për ta shkarkuar)