Preuzmi knjige

Autor je  1999. bio angažovan od strane Norveške crkve za pružanje pomoći i Sekretarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) kao koordinator na hitnom programu  ”Uklanjanje ljudskih tela iz bunara” koji je trajao osam meseci.
Zahvaljujući ohrabrenju prijatelja, vratio sam se na Kosovo i započeo istraživanje u cilju pisanja knjige o telima pronađenim u bunarima na teritoriji celog Kosova. 2005. ”Dødsbrønnene I Kosovo” (Kosovo: bunari smrti) je objavljena u izdanju norveške izdavačke kuće Sypress.
2006. prijatelji sa Kosova su me zamolili da napišem još jednu knjigu o Kosovu. Složio sam se da napišem drugu knjigu kada sam otkrio da, sedam godina posle rata/konflikta, UN/UMNIK nisu ništa uradile da zabeleže približno 400 masovnih grobnica koje je registrovao Haški tribunal i poslao Sekretatijatu UN u Njujorku u novembru 1999. Trebalo je četiri godine da se završi druga knjiga koja je objavljena 2010. u izdanju norveške izdavačke kuće Sypress.

Englesko izdanje ”Šta se dogodilo na Kosovu”:

Klikni za preuzimanje

Englesko izdanje ”Kosovo: bunari smrti”:
Klikni za preuzimanje

Srpsko izdanje ”Šta se dogodilo na Kosovu”:
Klikni za preuzimanje

Srpsko izdanje ”Kosovo: bunari smrti”:
Klikni za preuzimanje

Albansko izdanje ”Šta se dogodilo na Kosovu”
Klikni za preuzimanje

Albansko izdanje ”Kosovo: bunari smrti”:
Klik ni za preuzimanje